อินเวอร์เตอร์ กับการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม

Written by Super User. Posted in ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ในปัจจุบันเราทุกคนต่างประสบกับปัญหาพลังงานราคาแพง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคา น้ำมันซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมากๆ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าก็ปรับค่าไฟขึ้นและค่าไฟก็เป็นต้นทุน หลักตัวหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ดังนั้น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าอย่างประหยัดก็จะเป็นการลดต้น ทุน การดำเนินงานได้

 

ในโรงแรมขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และในหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงทอผ้า อาหาร อิเลคทรอนิกส์ ที่มีการใช้ระบบเกี่ยวกับความร้อน การระบายอากาศ เครื่องทำความเย็น ระบบปรับอากาศ การใช้น้ำ การรักษาความดันอากาศหรือน้ำ ในระบบเหล่านี้มักจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่สำคัญ คือ พัดลม และ ปั้มน้ำ โดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับ

ดังนั้น ถ้าเรามองถึงการประหยัดพลังงานก็ต้องมุ่งไปที่ว่า ทำอย่างไรถึงจะใช้มอเตอร์ขับ ปั้มน้ำ และ พัดลมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดสุด

ตารางโหลด

 

"อินเวอร์เตอร์มีส่วนในการประหยัดพลังงานหรือค่าไฟได้อย่างไร????"

ถ้าเราพิจารณาจาก คุณสมบัติของโหลดชนิดต่างๆ จากตารางด้านบนของโหลดประเภทปั๊มและพัดลมนี้ เราจะเห็นว่า

กำลัง (P) จะแปรผันตามความเร็วรอบยกกำลังสาม (N 3) สมมุติว่า ในกระบวนการ ใช้งานเราสามารถลดความเร็วรอบลงได้ 10% นั่นก็คือ 0.9 N เราก็จะได้กำลัง

P (N) = N*N*N = N3

P (0.9N) = 0.9*0.9*0.9 N3 = 0.729 N3

P (N) - P (0.9N) = 0.29 N3

เราจะเห็นว่า ถ้าเราสามารถลดรอบของปั้มหรือพัดลมลงได้ 10% เราสามารถประหยัด พลังงานลงได้เกือบ 30% และในหลักการเดียวกับข้างต้น ถ้าลดความเร็วรอบลงได้ 20% เราจะสามารถประหยัดพลังงาน ลงได้ถึงเกือบ 50% ทีเดียว

Pressure Control

 

อินเวอร์เตอร์มีส่วนในการประหยัดพลังงานตรงที่หน้าที่ของมัน คือ ปรับความเร็ว รอบของมอเตอร์ให้ลดลงตามที่เราต้องการ โดยที่ทำให้มอเตอร์ใช้กระแสไฟลดลง เนื่องจากโหลดต้องการกำลังลดลง ลองพิจารณาจากรูปด้านข้าง

จากรูป ถ้าสมมุติว่าในตอนแรกยังไม่มีการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในการขับปั้ม เมื่อเดินปั้มๆ จะปั้มน้ำเข้าสู่ระบบจนกระทั่งความดันได้ตามที่ต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะมีตัววาล์ว ความดันอยู่ซึ่งจะทำหน้าที่ปล่อยน้ำออกเพื่อไม่ให้ความดันเกิน แต่มอเตอร์จะเดินอยู่ตลอด เวลาหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ให้มอเตอร์หยุดเมื่อถึงความดันที่ต้องการ และเดินใหม่อีก ครั้งเมื่อความดันลดลงถึงค่าที่ตั้งไว้ จะเห็นว่าทั้งสองวิธีก็จะมีการสูญเสียพลังงานมาก แบบแรก มอเตอร์เดินตลอดเวลา ส่วนแบบที่สอง มอเตอร์จะเดินหยุดๆ ตลอดเวลา ซึ่ง

ก็เป็นการสูญเสียเช่นกัน ถ้าเราติดตั้งอินเวอร์เตอร์เข้าไปและใช้ตัว Pressure transmitter เป็นตัวส่งสัญญาณในการปรับรอบของมอเตอร์ให้ลดลง เมื่อความดันเพิ่มจากที่ต้องการ และเดินที่ความเร็วรอบปกติของมอเตอร์เมื่อความดันลดลง โดยอาจควบคุมเป็น แบบ PI หรือ PID ก็ได้ จากผลอันนี้เราจะประหยัดพลังงานได้อย่างมากทีเดียว

นอกเหนือไปจากผลที่ได้จากการประหยัดพลังงานแล้ว การใช้อินเวอร์เตอร์ในงานปั้ม หรือ พัดลม ยังให้คุณประโยชน์ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น

1. การควบคุมดีขึ้น และ สะดวกมากขึ้น

- รักษาความดันน้ำคงที่สม่ำเสมอ

- รักษาอุณหภูมิอากาศคงที่สม่ำเสมอ

- ปรับเปลี่ยนง่ายไม่ยุ่งยาก

2. ลดความเครียดทางกล (Reduce mechanical stress) เช่น การเกิด Water hammer ในท่อ เนื่องจากเดิน หรือ หยุด ปั้มน้ำอย่างกระทันหันทำให้ค่าบำรุงรักษาลดลงด้วย