Repairing

Demo

System Intregration

Demo

Training

Demo

News & Event

Update Promotion 2019

 

Promotion งานซ่อม 2562

เมื่ออนุมัติสั่งซ่อม 1 รายการ รับไปเลยโปรโมชั่นสุดเท่ห์ ฟังเพลงกันแบบเพลิดเพลิน หรือจะฟังผ่าน Joox Application ก็ได้นะคะ

1 เครื่อง ต่อ 1 ชิ้นคะ สนใจให้ทางฝ่ายขายบริการ รับ-ส่ง เครื่องซ่อม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ทุกชนิด (ยกเว้น Motor) รับประกันสินค้า 5 เดือน

ติดต่อฝ่ายขาย บริษัท มาสเตอร์ไดร์ฟ จำกัด โทร.02-138-3976-77 ทุกวันทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30น.-17.00น. คะ

 

การแบ่งชนิดของอินเวอร์เตอร์


 อินเวอร์เตอร์ มีชนิดต่างๆ ด้วยกันมากมายจนอาจหาที่สิ้นสุดไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น อินเวอร์เตอร์ ที่ ให้หม้อแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดจำนวนไทริสเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ซึ่ง มี L ต่อแทรกซัพพลายเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำให้กระแสที่ออกจากซัพพลายมีค่าคง ที่ ในช่วงระหว่างการคอมมิวเทต (อินเวอร์เตอร์แบบกระแสคงที่) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว เราอาจแบ่งชนิดของอินเวอร์เตอร์ออกตามคุณสมบัติหรือโครงสร้างของวงจรได้ดัง นี้

Read more...

อินเวอร์เตอร์ กับการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม

ในปัจจุบันเราทุกคนต่างประสบกับปัญหาพลังงานราคาแพง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคา น้ำมันซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมากๆ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าก็ปรับค่าไฟขึ้นและค่าไฟก็เป็นต้นทุน หลักตัวหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ดังนั้น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าอย่างประหยัดก็จะเป็นการลดต้น ทุน การดำเนินงานได้

Read more...