Since2015
Master Drive Co., Ltd.

Master drive เป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นเลิศในการนำเสนอสินค้า และงานระบบอัตโนมัติให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม

  • Providing high quality products and best service in order to meet customer
  • Establishing a team with a high responsibility in order to build customer satisfaction.

Master Drive Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า INVT Inverter อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนขายสินค้าประเภท Inverter, Motor, PLC, และอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้านระบบคอนโทรล ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มาเป็นระยะเวลากว่า 10ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการรับออกแบบตู้คอนโทรล ออกแบบและติดตั้งระบบตามแบบมาตรฐาน รวมถึงบริการรับ-ส่ง งานซ่อมประเภท Inverter, PLC, Servo, Board Control ทุกชนิด โดยทีมวิศวกรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ด้านงานซ่อม พร้อมทั้งมีการจัดส่งเครื่องซ่อมถึงบริษัทของท่าน ทันทีที่สินค้ามีสภาพเสร็จสมบูรณ์ (รับประกันงานซ่อม 150 วัน)

Powered by Froala Editor

Our Products

สินค้า Master drive และงานระบบสำหรับโรงงานของคุณ

  • All Project
  • INVERTER
  • INDUCTION MOTOR
  • PLC (programmable logic controller)
  • SERVO DRIVE & MOTOR
  • HMI (Touch Screen)
Lastest News

ข่าวสาร และโปรโมชั่นใหม่ของเรา

×

Request a Quote


Contact Info

Phone number

02-138-3976-77

Email address

sales@invtmasterdrive.com

Address info

เลขที่ 399/1 ม.13 ซ.กิ่งแก้ว 25/1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540