Since2015
Master Drive Co., Ltd.

Master drive เป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นเลิศในการนำเสนอสินค้า และงานระบบอัตโนมัติให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม

  • Providing high quality products and best service in order to meet customer
  • Establishing a team with a high responsibility in order to build customer satisfaction.

Master Drive Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้า INVT Inverter อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และเป็นตัวแทนขายสินค้าประเภท Inverter, Motor, PLC, และอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้านระบบคอนโทรล ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มาเป็นระยะเวลากว่า 10ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการรับออกแบบตู้คอนโทรล ออกแบบและติดตั้งระบบตามแบบมาตรฐาน รวมถึงบริการรับ-ส่ง งานซ่อมประเภท Inverter, PLC, Servo, Touch Screen ทุกยี่ห้อ โดยทีมวิศวกรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ด้านงานซ่อม พร้อมทั้งมีการจัดส่งเครื่องซ่อมถึงบริษัทของท่าน ทันทีที่สินค้ามีสภาพเสร็จสมบูรณ์ (รับประกันงานซ่อม 150 วัน)

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Our Products

สินค้า Master drive และงานระบบสำหรับโรงงานของคุณ

  • All Project
  • INVERTER
  • MOTOR
  • PLC (programmable logic controller)
  • SERVO DRIVE & MOTOR
  • HMI (Touch Screen)
Lastest News

ข่าวสาร และโปรโมชั่นใหม่ของเรา

×

Request a Quote


Contact Info

Phone number

02-138-3976-77

Email address

ratchanee_p@masterdrive.co.th

Address info

เลขที่ 399/1 ม.13 ซ.กิ่งแก้ว 25/1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540